De Koran

header-koran
WatDe Koran
Wanneerde zevende eeuw

De Koran is een boek voor iedereen. Je moet alleen wel het Arabisch beheersen, want iedere vertaling ervan, hoe nauwgezet en getrouw ook, wordt als een interpretatie beschouwd, die inferieur aan de originele tekst zou zijn. Mijn Nederlandse vertaling dateert van 1953. Er is acht jaar aan gewerkt en de vertalers hebben vele beren op hun weg getroffen, maar die zijn door de hulp van Allah overwonnen.

De Koran zoals de Koran bedoeld is

De Koran is het heilige boek van de moslims. Het is door Allah via de engel Gabriël aan Mohammed geopenbaard. Mohammed kon lezen noch schrijven en onthield hetgeen de engel hem meedeelde, waarna hij het, geloof ik, aan anderen doorvertelde of dicteerde. Het bestaat uit 114 soera’s (hoofdstukken) die weer onderverdeeld zijn in ayat (verzen). Halverwege de zevende eeuw – Mohammed was toen al dood –  werden de soera’s min of meer naar lengte achter elkaar gezet, met de langste aan het begin. Het is niet meer met zekerheid vast te stellen in welke volgorde Mohammed de soera’s geopenbaard heeft gekregen. Wel is er overeenstemming of een bepaald deel voor of na de hidjrah, de tocht van Mohammeds stam van Mekka naar Medina in 622, is ontstaan. Volgens soera 43: 5 bevindt zich in de hemel de originele tekst in boekuitgaaf. Misschien kan een antiquair hier nog ’s naar op zoek gaan, want het blijft natuurlijk interessant om te weten wat de volgorde is in dat exemplaar.

Wie zonder deze kennis het boek begint te lezen, zal daarom bij de eerste soera misschien denken dat de schrijver om steun van Allah bij zijn werk vraagt, een beetje zoals Homerus bijvoorbeeld de Ilias begint – hij heeft de hulp van een muze nodig om het allemaal goed te kunnen vertellen. Dit is niet het geval, want het is Allah zelf die voortdurend aan het woord is.

De Koran is niet zijn eerste boek: ‘Wij [Allah] gaven Mozes het boek [de Thora] en deden boodschappers de een na de ander zijn voetsporen volgen. En wij gaven aan Jezus, zoon van Maria, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid.’ (2: 88) Enige letterkundige vaardigheid kan hem dus niet worden ontzegd. In de Koran zet hij hoog in: ‘Dit is een volmaakt Boek.’ (2: 3) Het is een gelukkig toeval dat dit zo ongeveer aan het begin staat, want je moet de lezer nieuwsgierig maken.

Ik waag niet direct te betwijfelen of het volmaakt is – je moet iemand een kans geven, vind ik, al bevat soera 2 een hoop gedrens over het Vuur dat voor de ongelovigen is bereid – maar enkele tientallen bladzijden later, in soera 3: 8, wordt de lezer voor grote problemen geplaatst. De tekst luidt: ‘Hij is het, Die u het Boek [de Koran] heeft nedergezonden, er zijn verzen in, die onoverdrachtelijk zijn, zij vormen de grondslag van het Boek, en er zijn andere (verzen), die zinnebeeldig zijn. Maar degenen in wier hart dwaling is, volgen die, welke zinnebeeldig (bedoeld) zijn en zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg. En niemand kent de juiste uitleg dan Allah en degenen, die vast gegrondvest zijn in kennis, die zeggen: “Wij geloven er in: het geheel is van onze Heer”; en niemand trekt er lering uit, dan zij, die begrip hebben.’ Maar in dat geheel staat juist dat bepaalde delen niet letterlijk moeten worden genomen en wie zegt mij dat ik dat ook niet met het vers in kwestie mag doen?

Op bovenstaande vraag verwacht ik het antwoord dat mijn hart verdwaald is en dat ik gespeend ben van enige kennis, maar dat je bij een volmaakt Boek, waarin staat hoe je aan de Hel kunt ontkomen, nog een hoop uitleggerij nodig hebt, vind ik een beetje flauw. Trouwens, welk begrip zouden degenen ‘die gegrondvest in kennis zijn’ kunnen hebben? Pas door de openbaring kwam de volmaakte waarheid immers aan het licht. Zij moeten zich noodzakelijkerwijs tot de inzichten uit de Koran beperken en die zijn verre van eenduidig. Het verbod om wijn te drinken bijvoorbeeld (5: 91) is in tegenspraak met de bedwelmende drank van druiven die volgens 16: 68 door de ware gelovige wordt gemaakt. Maar misschien is dat overdrachtelijk bedoeld en dronk men port.

Nu zullen er ongelovigen opstaan en zeggen dat het hele boek een leugen is, die Mohammed verzonnen heeft. Met een zeer knappe sluitrede worden deze terechtgewezen: ‘De ongelovigen zeggen: “Dit is niets dan een leugen, die hij (de Profeet) verzonnen heeft en andere hebben hem erbij geholpen.” Maar zij uiten daarmee onrechtvaardigheid en leugen.’ (25: 5) Dit geeft wel het intellectuele peil weer van het boek dat ‘alles verklaart’ (12: 2).

Alles? Inderdaad, dag en nacht, berg en maan, mens en muildier – het zijn evenzovele tekenen voor het bestaan van Allah. En wie daaraan twijfelt wordt natuurlijk gewezen op de openbaring van de Koran die geen onwaarheid bevat.

De voorschriften die Allah uitvaardigt zijn niet veel beter: dieven moet de hand worden afgehakt (5: 39), echtbrekers dienen honderd slagen te krijgen (24: 3).

Maar alle bedenkingen en verontwaardiging die het boek bij menigeen zal wekken, vallen in het niet bij de onvoorstelbare verveling die de lezer overvalt. Wie heden ten dage het boek bij een uitgeverij zou aanbieden, moet erop rekenen dat minstens driekwart zal worden geschrapt. De schier eindeloze reeks herhalingen van gelijkluidende frases kent haar gelijke in de wereldliteratuur niet. Het is alsof die zeshonderd-nog-wat-pagina’s alleen maar de tafel van 0 bevat: 1 x 0 = 0, 2 x 0 = 0. Je denkt: ik snap het wel, de ongelovigen gaan naar het Vuur. Nee, je snapt het niet. 3 x 0? Ook het Vuur. Zelfs een ontstellend saai bijbelboek als Jeremia – 4 x 0 = Vuur – is een toonbeeld van goede stijl, smaak en eruditie, vergeleken bij de circa 6200 verzen die de Koran telt, aan het einde waarvan je alleen maar kunt verzuchten: ‘Als er een Vuur is, hoop ik niet dat er uit de Koran wordt voorgelezen.’

P.S. Dit is een recensie voor iedereen. Sommige van deze alinea’s moeten allegorisch worden opgevat; bij andere moet men een stukje pruimentaart eten.

5 Comments

 1. +1-121
  Mr Apollo

  Fijn, zo’n recensie over de Koran. Nu kan ik tenminste goed beslagen ten ijs komen op feestjes met moslims. (Gaan die eigenlijk ook naar feestjes, of staat dat gelijk aan het Vuur..?)

 2. +1-151
  Bas

  Ik heb volgens mij wel eens op tv gezien dat de koran gezongen moet worden, in plaats van dat je hem als een boek leest.
  In liedjes zitten ook veel herhalingen (kedengkedeng), het refrein komt goed binnen en blijft lekker hangen en je kunt er goed in op gaan. Misschien is dat dan meer het idee.

 3. +1-130
  Keith

  Het boek is zoals Bas zegt in de eerste instantie nooit bedoeld om gelezen te worden. Omdat de boodschap door moest worden gegeven aan veel ongeletterden moest het verteld worden, en wel op zo’n manier dat het bleef hangen. Veel herhaling dus.

 4. +1-191
  Fatima Ezhar

  Wat Keith zegt. Dus zoals een lied herhalingen heeft waardoor je het makkelijk kunt memoriseren (Veel Moslims kunnen het boek uit hun hoofd) Van een lied kun je ook niet als reden geven dat het saai is door die herhalingen. Wel cool dat mensen eerst een boek lezen en dan een mening geven. Jaaa ook al heb ik een andere mening, jullie zijn niet nep, kan ik wel waarderen :D

 5. +1-151
  nathalie

  en leuk weer dat dat iemand die een andere mening heeft over de koran niet meteen in een kramp schiet.. Goed bezig hier op deze gekke site.

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*


*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>