Computerinterfaces – wat zijn het?

Mens en machine kunnen nog niet zonder problemen met elkaar communiceren. Hiervoor is een interface nodig. Maar wat is een interface? Is het mogelijk om met je gedachten een apparaat aan te sturen?

 

Een interface is een systeem dat gegevens uitwisselt waardoor twee systemen met elkaar kunnen communiceren. De taak van een interface is om de informatie van het ene systeem om te zetten in begrijpelijke en herkenbare informatie voor het andere systeem. Overal zijn interfaces te vinden, denk bijvoorbeeld aan de afstandsbediening van een televisie, de knoppen op een MP3-speler of het beeldscherm van de computer. Het beeldscherm vertaald de digitale informatie van de computer in tekstuele informatie. Hierdoor wordt deze informatie voor de gebruiker duidelijk.

 

Een Brain-computer interface, afgekort BCI, is een technologie waarbij hersensignalen worden gemeten, gedigitaliseerd en door een computer geclassificeerd worden en in acties worden omgezet. De technologie is inmiddels zo ver dat ze afgaande op hersenactiviteit een pijl op het computerscherm naar links of rechts kunnen laten wijzen. Als de gewenste signalen zijn gemeten, versterkt en gedigitaliseerd, worden ze verwerkt zodat het systeem de juiste actie kan uitvoeren. Ieder BCI-systeem verschilt in het verwerken van de signalen. Maar over het algemeen zijn er drie belangrijke stappen die ieder BCI-systeem doorloopt. Als eerste komt de Feature Extraction. Deze stap houdt in dat de bruikbare elementen uit het digitale signaal worden gefilterd. Daarna komt de Classificatie. In deze stap wordt de aanwezigheid van bepaalde componenten in het signaal vastgesteld. De laatste stap bestaat uit de Vertaling. Een algoritme wordt toegepast zodat de inhoud van het signaal vertaald wordt naar systeemcommando’s die de gedachten van de gebruiker uitvoert. Zo moet de gebruiker niet denken aan: “Ik wil het boek oppakken”, maar hij moet denken aan: “Ik wil de spieren van mijn rechterarm aanspannen, zodat ik het boek op kan pakken”.

 

De onderzoeken ontwikkelen snel en het zal niet lang meer duren voordat er een doorbraak komt en mensen met hun gedachten hun lichaam kunnen aansturen.

Voor meer artikelen, zie de homepage.

Karel Visser
 

Ik ben Karel Visser (48), retailexpert en gadget specialist. Ik heb al ruim 16 jaar ervaring met het analyseren van ontwikkelingen binnen de retail. Het aankoopgedrag van klanten is sterk veranderd door de komst van het internet. Waardevolle recensies zijn tegenwoordig steeds belangrijker als we een aankoop willen doen. Recensiekoning is uitgegroeid tot één van de grootste Nederlandse platforms waar je terecht kunt voor onafhankelijke reviews, productinformatie en koopgidsen. Ik stel de technologie op de proef en zorg ervoor dat jij de website niet verlaat zonder een flinke dosis aan informatie over de producten waar jij geïnteresseerd in bent.

>