E-mail

E-mail is de naam van digitale, elektronische post. Synoniemen van e-mail zijn: mail, e-post, e-brief, elektronische post en elektronische brief. Vroeger werden echte brieven geschreven en verstuurd om te communiceren. Tegenwoordig gebruiken de meeste mensen e-mail om contact te onderhouden, afspraken te maken of te communiceren. Berichten via de e-mail gaan namelijk veel sneller en makkelijker dan de ouderwetse brieven. De meeste bedrijven gebruiken dit om met elkaar op snellere manieren contact te houden.

De eerste e-mail die verstuurd is via een computer netwerk is gestuurd in 1971. Ray Tomlinson was de eerste persoon die een bericht verzond via de computer. In 1995 werd dit populair onder de mensen, omdat toen het internet meer algemeen toegankelijk werd. Tegenwoordig worden e-mails verstuurd via het mobiele internet. Mobiel internet is één van de vormen van mobiele communicatie van teksten en bestanden, naast sms, mms en Whatsapp.

E-mails zijn goedkoper om te versturen dan brieven. Daarnaast komen ze ook een stuk sneller aan bij de juiste persoon en is de responstijd korter. Door de lage kosten van de e-mail krijgt men helaas ook te maken met het verschijnsel “Spam”. Spam is ongevraagde reclame die via de e-mail aan grote aantallen ontvangers wordt gestuurd.

E-mails hebben vaak een informeel karakter. De schrijver besteedt bij het schrijven van een e-mail minder aandacht aan de opmaak en de zinsbouw, terwijl bij brieven daar juist wel op gelet werd. Bij de e-mail heb je als voordeel dat je naast het bericht dat je wilt sturen, je ook andere dingen mee kunt sturen. Denk hierbij aan de bijlagen, ook wel de “Attachment” genoemd in het Engels.

Door de komst van de e-mail is het leven een stuk gemakkelijker geworden. Het onderhouden contact, het maken van afspraken en het communiceren met mensen op kleine of grote afstand is eenvoudiger geworden.

Karel Visser
 

Ik ben Karel Visser (48), retailexpert en gadget specialist. Ik heb al ruim 16 jaar ervaring met het analyseren van ontwikkelingen binnen de retail. Het aankoopgedrag van klanten is sterk veranderd door de komst van het internet. Waardevolle recensies zijn tegenwoordig steeds belangrijker als we een aankoop willen doen. Recensiekoning is uitgegroeid tot één van de grootste Nederlandse platforms waar je terecht kunt voor onafhankelijke reviews, productinformatie en koopgidsen. Ik stel de technologie op de proef en zorg ervoor dat jij de website niet verlaat zonder een flinke dosis aan informatie over de producten waar jij geïnteresseerd in bent.

>