Kamer van Koophandel

De KvK, oftewel, de Kamer van Koophandel. Iedereen kent het wel, maar wat is precies de Kamer van Koophandel?

De Kamer van Koophandel is een wettelijk handelsregister. Zij registreren en ondersteunen bedrijven. Niet alleen houden zij zich bezig met de advisering en belangenbehartiging voor ondernemers, zij adviseren ook de overheid en zetten zich daarbij in voor een goed ondernemersklimaat. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de beschikbaarheid van bedrijfsterreinen.  Een andere belangrijke taak van de Kamer van Koophandel is de geschillenbeslechting voor handelsconflicten tussen bedrijven. De Kamer van Koophandel is daarin actief.

De Kamer van Koophandel is een zelfstandig bestuursorgaan. Het bedrijf is opgericht door de Rijksoverheid in 1803. Ze worden ook wel de “Burgerlijke stand van het bedrijfsleven” genoemd in de volksmond. Een bedrijf kan tegenwoordig zonder KvK (Kamer van Koophandel) inschrijving geen tot weinig juridische handelingen verrichten, zoals het kopen en verkopen van onroerend goed.

In 1803 werd in Rotterdam de eerste Kamer van Koophandel geopend. In 1815 liet Koning Willem I de positie van de “Kamers van Koophandel en Fabryken” vastleggen in een Koninklijk Besluit. Toentertijd hadden ze enkel een adviserende taak en waren ze financieel afhankelijk van de gemeenten uit Nederland. In 1920 werd de Kamer van Koophandel onafhankelijk van de gemeente en werd ze georganiseerd in 36 verschillende regionale kamers. In 1921 kregen ze hun belangrijke en administratieve taak, toen de Handelsregisterwet werd ingevoerd.

Sinds  1 januari 2013 is de verplichte heffing die bedrijven moeten betalen, afgeschaft. Bij een eerste inschrijving van een organisatie of onderneming in het Handelsregister, is de eenmalige inschrijfvergoeding verplicht.

Buiten Nederland en België zijn ook Kamers van Koophandel actief. Deze kamers hebben een andere input dan de Nederlandse, regionale KvK’s. Vooral de Kamer van Koophandel uit de  Verenigde Staten en het Britse Gemenebest vormen de vertegenwoordiging van het volk. Alle Kamers van Koophandel hebben geen Handelsregister en het lidmaatschap is vrijwillig.

Karel Visser
 

Ik ben Karel Visser (48), retailexpert en gadget specialist. Ik heb al ruim 16 jaar ervaring met het analyseren van ontwikkelingen binnen de retail. Het aankoopgedrag van klanten is sterk veranderd door de komst van het internet. Waardevolle recensies zijn tegenwoordig steeds belangrijker als we een aankoop willen doen. Recensiekoning is uitgegroeid tot één van de grootste Nederlandse platforms waar je terecht kunt voor onafhankelijke reviews, productinformatie en koopgidsen. Ik stel de technologie op de proef en zorg ervoor dat jij de website niet verlaat zonder een flinke dosis aan informatie over de producten waar jij geïnteresseerd in bent.

>