Wat is kennis?

Kennis is een breed onderwerp. Er zijn vele soorten kennis, denk aan landen kennis, kennis van verschillende godsdiensten, talen kennis, vakkennis, wetenschappelijke kennis. Maar wat is kennis?

Met kennis wordt meestal bedoeld dat iemand bekend is met een persoon, zaak of verschijnsel. Ze hebben er eens van gehoord of weten er iets vanaf. Ze kunnen er iets van weten door eigen ervaringen of door informatie uit een bron. In het Nederlands is een “kennis” ook een persoon die we kennen als een vriend of bekende. Iemand die je wel kent en die je begroet, maar waarmee je geen gesprek voert als je elkaar tegenkomt. Kennis is iets dat je kunt bezitten, zoals bijvoorbeeld kennis van de taal Frans. Hiermee wordt dan bedoeld dat je weet hoe de Franse taal in elkaar zit en het kunt toepassen in je dagelijks leven, door bijvoorbeeld Frans te schrijven of te spreken.  Als iemand bij kennis is, dan is hij bij bewustzijn. Zo zijn er verschillende manieren van kennis.

Kennis kun je op doen door informatie te bestuderen. Informatie van bijvoorbeeld internet, uit een boek of uit een gesprek met iemand anders. Kennis kun je ook op doen door iets uit te proberen, te experimenteren. Er zijn veel verschillende manieren om kennis te vergaren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen theoretische kennis en praktische kennis. Bij de theoretische kennis gaat het vooral om het vergaren van informatie. De kennis wordt opgenomen in je hersenen en je kunt het op een later moment toepassen in een bepaalde situatie. Bij praktische kennis gaat het vooral om het behalen van een praktisch voordeel aan hetgeen dat je leert. Denk hierbij aan het volgen van een opleiding tot een bepaald beroep. De kennis die je op doet tijdens de opleiding, kun je later toepassen als je het beroep uitvoert. Naast deze twee soorten kennis, zijn er natuurlijk nog veel meer soorten kennis.

Wat is kennis?
Beoordeel dit artikel
>