Mormonen – volgelingen van Jezus Christus

Een nieuwe geloofsovertuiging die is opgekomen afgelopen periode, is het geloof “Mormonen”. Deze stroming gelooft dat iedereen een geestkind is van een liefhebbende hemelse Vader. De Vader heeft ons naar de aarde gestuurd om in een sterfelijke toestand te leren en te ontwikkelen. Als mormonen, zoals de aanhangers zichzelf noemen, volgen zij Jezus Christus. Zij leden hun leven in dienst van hem en onderrichten in zijn eeuwige plan voor een ieder van ons. Het geloof beïnvloedt bijna ieder aspect uit het leven van een Mormoon. Niet alleen geloven ze in Jezus Christus, ook proberen ze zijn leringen toe te passen in hun dagelijks leven.

Voor Mormonen staan er een aantal waarden centraal in hun leven. De eerste waarde is gezinsbanden sterken. Hiermee bedoelen ze dat het gezin centraal staat in het plan van God. Hij organiseert het zo dat ze gelukkig en veilig kunnen opgroeien en anderen leren lief te hebben. Het gezin is de beste plaats om te leren liefhebben, op de manier waarop de hemelse Vader ieder van hen liefheeft.  De tweede waarde is dienstbaarheid. De dienstverlening stelt de mormonen in staat om te doen wat Jezus zou doen. Er wordt een band geschept met mensen die ze dienen en ze krijgen een tevreden gevoel dat niet door eigenbelang te verkrijgen is. De derde waarde gaat over zendingswerk. Mormonen geloven dat iedereen een deel uitmaakt van een hemels gezin. Het zendingswerk gaat niet zozeer om werk, maar om hulp bieden aan de broeders en zusters uit andere gebieden. In de vierde waarde staat een leven lang leren centraal. Door zoveel mogelijk te leren, kunnen Mormonen bijdragen aan de wereld en zich beter voorbereiden op de ontmoeting met de hemelse Vader. De vijfde waarde is de vrijheid om te kiezen. God waarborgt de geest van de vrijheid en Hij weet dat de menselijke geest vrijheid nodig heeft om te kunnen dienen en in Hem te geloven.  Bij de zesde waarde gaat het om humanitaire hulp. Mormonen helpen op kleine en grote schaal. Het helpen van een ander geeft een gevoel dat niet te verkrijgen is door eigenbelang. De zevende waarde is goed burgerschap. Door als burger je best te doen, wordt de wereld om je heen mooier en vrediger voor jezelf en je broeders en zusters (medemens). De laatste waarde is familiegeschiedenis. Gedreven door de leer dat het huwelijk en het gezin eeuwig kunnen zijn, laten Mormonen de gezinsleden aan elkaar verzegelen in een van Gods heilige tempels.

Karel Visser
 

Ik ben Karel Visser (48), retailexpert en gadget specialist. Ik heb al ruim 16 jaar ervaring met het analyseren van ontwikkelingen binnen de retail. Het aankoopgedrag van klanten is sterk veranderd door de komst van het internet. Waardevolle recensies zijn tegenwoordig steeds belangrijker als we een aankoop willen doen. Recensiekoning is uitgegroeid tot één van de grootste Nederlandse platforms waar je terecht kunt voor onafhankelijke reviews, productinformatie en koopgidsen. Ik stel de technologie op de proef en zorg ervoor dat jij de website niet verlaat zonder een flinke dosis aan informatie over de producten waar jij geïnteresseerd in bent.

>