• Home
  • Decoratie

Het Sint Maarten Feest op 11 november Met Prachtige Lampionnen. Kom Er Meer Over Te Weten!

Heb je gehoord van het Sint Maarten feest? Deze feestdag valt op 11 november, maar wordt soms ook de dag ervoor, dus op 10 november gevierd. Men viert het Sint Maarten feest in bepaalde streken van Noord-Frankrijk, Nederland en Vlaanderen. Het feest wordt echter ook gevierd in sommige Duitstalige gebieden, in Hongarije, Portugal en uiteraard op het eiland Sint Maarten. Dit feest is gebaseerd op Martinus van Tours, de bisschop van de stad Tours. Deze bisschop was een belangrijke grondlegger van het katholieke christendom in Gallië. Wij vertellen je over de Sint Maarten feestdag.

De geschiedenis van het Sint Maarten feest

Er zijn verschillende oorsprongsverhalen op het gebied van het Sint Maarten feest. Dit feest wordt verondersteld te komen van het Germaans winterfeest. Echter, anderen zijn van mening dat het Sint Maarten feest een kerkelijke oorsprong heeft. Er wordt zelfs gezegd dat de feestdag afstamt van een heidens ritueel. Als we kijken naar de hedendaagse gebruiken op deze feestdag, dan kunnen we concluderen dat de feestdag te maken heeft met het winterfeest, maar dat het ook een kerkelijke achtergrond heeft. Het winterfeest heeft namelijk te maken met bedelfeesten om de moeilijke wintermaanden te overleven. Ook nu wordt er gevraagd naar snoep of fruit, dus de raakvlakken met bedelfeesten zijn hierdoor duidelijk te zien.

Voorheen was het Sint Maarten feest voornamelijk een feest voor de armen. Rijke burgers wilden liever niet dat hun kinderen aan dit feest meededen. Hier kwam in de jaren 20 en 30 van de twintigste eeuw verandering in. De mensen van deze tijd zagen het Sint Maarten feest juist als een traditie die men moest behouden. Na de eerste wereldoorlog werd op 11 november deze oorlog herdacht. Men wilde, door deze herinnering te koppelen aan de Sint Maarten feestdag, ervoor zorgen dat het feest een wereldlijke lading meekreeg. Het feest moest dan gezien worden als een vredesfeest. Hoewel het niet gelukt is om deze wending aan de feestdag te geven, wordt het feest nog steeds gevierd. Het feest heeft nu echter enigszins een politieke of religieuze lading.

In de eenentwintigste eeuw werd het Halloween feest steeds populairder in Europese landen. Dit feest heeft voor wat betreft de viering veel raakvlakken met het Sint Maarten feest. Vanwege dit feit en de ontkerstening, kiezen vele organisaties in Duitsland ervoor om het Sint-Maartenfeest om te dopen in het lichtjesfeest. Dit feest wordt in Duitsland “Lichterfest” genoemd.

Het Sint Maarten feest in Nederland en België

Het Sint Maarten feest in Nederland en België

Het Sint Maarten feest wordt ook in Nederland gevierd. Hoewel het feest slechts in bepaalde delen van het land voorkomt, is het toch belangrijk om hier meer over te weten. Het feest wordt onder andere gevierd in Limburg, West-Friesland en Groningen. Ook in de provincies Noord-Brabant, Friesland en Drenthe wordt het feest nog gevierd. De delen in Nederland waar de viering van het feest steeds afneemt zijn Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland en gedeelten van Flevoland en Overijssel. Amsterdam is een gedeelte van Nederland waar dit feest vanaf de 20e eeuw weer volop wordt gevierd. In Amsterdam-Noord vierde men tot na de 2e wereld oorlog het feest “Sinteremaarten”. De viering van dit feest had te maken met suikerbieten, koolrapen en voederbieten die werden uitgesneden tot lampionnen. Dit kun je vergelijken met de Ierse Jack-o’-lantern. In Amsterdam wordt het feest niet al teveel gecorreleerd met religie.

Ook in België wordt het Sint Maarten feest niet overal gevierd. Onder andere in Mechelen, Hombeek, Peutie en Weerde wordt het feest levendig gevierd. In Beveren-Waas en Burcht is de traditie onder andere dat er een optocht wordt gehouden van Sint-Maarten te paard. Er lopen dan ook kindertjes langs die het snoepgoed rapen dat “Sint-Maarten” rond de kerk uitstrooit. De viering van het feest is een beetje anders in Olen, Wezel en Retie. Hier wordt er een sint-maartenvuur gestookt te midden van de Antwerpse Kempen. Er zijn zelfs plekken in België waar het Sint Maarten feest heel anders wordt gevierd. Bij de viering van het feest in deze gebieden is de kerkelijke achtergrond vrijwel nergens te bespeuren. Er worden namelijk op de Sint Maarten feestdag concerten of feesten gevierd. De vieringen van deze feesten worden meestal tezamen gehouden met de herdenkingen van de wapenstilstand.

Viering van het Sint Maarten feest

Zoals je hebt gezien in eerdere gedeeltes van dit artikel, wordt het Sint Maarten feest niet overal op dezelfde wijze gevierd. Sommige gebieden kennen de viering van dit feest in de vorm van optochten, terwijl andere gebieden het feest vieren door vreugdevuren te ontsteken. Een veel voorkomende manier waarop het Sint Maarten feest wordt gevierd is de lampionnentocht. Hierbij maken kinderen lampionnen of ze hollen suikerbieten uit en zetten er lichtjes in. Met de lampionnen of suikerbieten gaan de kindertjes langs de deuren en zingen ze sint-maartenliedjes. In ruil geven de bewoners van de huizen de kinderen snoep of fruit. Hoewel sommige mensen nog gebruik maken van uitgeholde suikerbieten, worden lampionnen nu meer toegepast. Soms worden de lampionnen gekocht, maar vaak maken de kinderen de lampionnen tijdens schooltijd, in de les handenarbeid. De meeste van deze zelfgemaakte lampionnen worden met behulp van batterijen verlicht.

Dat lampionnen door middel van batterijen worden verlicht, is een relatief nieuw verschijnsel. Vroeger werd er namelijk vaak gebruik gemaakt van de foekepot in plaats van een met batterij verlichte lampion. Hoewel er in deze tijd gebruik gemaakt kan worden van moderne technieken, zijn er toch provincies in Nederland en Vlaanderen, waar er gebruik gemaakt wordt van een vreugdevuur. Met dit vuur gaat men langs de deur of er wordt met het vuur een optocht gehouden. Sint Maarten werd soms zelfs bijgestaan door een Zwarte Piet. Dit verschijnsel kon je zien in Venlo. Er is hierdoor ook een overlapping ontstaan met het Sinterklaasfeest. Sint-Maarten kon onder andere in bepaalde streken in Vlaanderen de taak van Sinterklaas overnemen. Dit deed men omdat het sinterklaasfeest hier minder uitgebreid of zeer traditioneel werd gevierd.

Viering van het Sint Maarten feest

Het Sint Maarten feest

Zoals je hebt gezien wordt het Sint Maarten feest in verschillende gebieden op verschillende manieren gevierd. Zelfs de oorsprong van dit feest is niet helemaal duidelijk, vanwege de verschillende speculaties. Ongeacht hoe jij het feest viert, het is een leuk feest dat je niet mag missen. Wil je bovendien je lampionnen niet zelf maken? Dan kun je ze voordelig online kopen.

Karel Visser
 

Ik ben Karel Visser (48), retailexpert en gadget specialist. Ik heb al ruim 16 jaar ervaring met het analyseren van ontwikkelingen binnen de retail. Het aankoopgedrag van klanten is sterk veranderd door de komst van het internet. Waardevolle recensies zijn tegenwoordig steeds belangrijker als we een aankoop willen doen. Recensiekoning is uitgegroeid tot één van de grootste Nederlandse platforms waar je terecht kunt voor onafhankelijke reviews, productinformatie en koopgidsen. Ik stel de technologie op de proef en zorg ervoor dat jij de website niet verlaat zonder een flinke dosis aan informatie over de producten waar jij geïnteresseerd in bent.

>